Monday, October 1, 2012

Elemen Muzik


 • 1. KONSEP MUZIK 
 • -Melodi 
 • -Irama
 • -WarnaTon 
 • -Ekspresi 
 • -Harmoni
 •  -Bentuk
 •  -Tekstur

 • 2. Melodi – susunan pic secara melintang
 •  Pic tinggi dan pic rendah - menaik, menurun, mendatar
 •  Pic dalam melodi boleh bergerak menuju arah tinggi, rendah & mendatar - jeda
 •  Pic boleh bergerak secara bertangga melompat - skel
 •  Ton-ton dalam 1 siri pic yang ada kaitan antara satu sama lain membentuk satu rangkaian pic - frasa lagu
 •  Gabungan beberapa rangkaian pic bentuk sebuah melodi
 •  Pic-pic yang berkaitan antara satu sama lain boleh membentuk sebuah melodi/lagu
 •  Pic boleh disusun secara berurutan - sekuen

 • 3. Warna Ton
 •  Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh berbagai sumber seperti: suara manusia, binatang, kenderaan, alam semula jadi, dll yang mempunyai ciri-ciri tersendiri
 •  Bunyi mempunyai mutu yang berlainan – ton gelap, padat, cerah, garau, kasar, nyaring
 •  Hasil dan mutu bunyi disebabkan oleh bahan-bahan itu dibuat, cara dibuat dan dibunyikan seperti: membranofon – gendang, dram idiofron – kerincing, gong aerofon – flut, clarinet, trumpet kordofon – gitar, piano, harp, gambus

 • 4. Irama – diaplikasikan semua unsur yangberkaitan dengan unsur masa dalam muzik
 •  Detik – muzik yang bergerak kepada beat/ bunyi yang stabil
 •  Not, tanda rehat – setiap beat dan rehat mempunyai nilai sama ada panjang/pendek
 •  Meter – kumpulan atau himpunan beat membentuk tanda masa atau meter
 •  Tekanan – beat-beat mempunyai tekanan/accent
 •  Corak irama / ostinato / rentak – gabungan not /beat membentuk corak irama yang berlainan/berulang-ulang

 • 5. Harmoni
 •  – hasil gabungan 2 pic/lebihdisusun secara menegak dan dinyanyikan/dimainkan serentak
 •  Jeda – 2 bunyi dibunyikan serentak
 •  Triad / kord- gabungan 3 / lebih pic dimainkan serentak
 •  Round, polofoni, deskan, kaunter melodi 2 / lebih rangkaian melodi boleh digabungkan & dibunyikan serentak
 •  Kord iringan, homofoni - iringan kord pada melodi boleh menghasilkan bunyi harmoni

 • 6. Tekstur
 •  – ditentukan oleh berbagai kombinasi gabungan bunyiyang didengar
 •  Solo, duet, trio kuartet, orkestra, koir - sesuatu bunyi yang didengar memberi nipis atau satu / tebal atau banyak
 •  Tekstur ditentukan oleh pembentukan harmoni monofoni – satu bunyi yang sama homofoni – melodi yang diiringi oleh alat seperti piano/gitar polifoni – dua/lebih melodi dibunyikan serentak

 • 7. Bentuk 
 • – sesuatu paten / corak boleh dihasilkan melalui gabunganbeberapa pic / ton
 •  Frasa – gabungan siri pic menghasilkan idea
 •  Seksyen, koras, rangkap -rangkaian frasa boleh dicantumkan untuk menghasilkan 1 idea muzik yang besar
 •  ABA, berulang, kontras -segmen muzik (motif, frasa, boleh diulang dan berbagai
 •  Intro, koda - segmen muzik seperti intro & yang akhir boleh diadakan

 • 8. Ekspresi
 •  – gabungan semula elemen deskriptif termasuk tempo, dinamik yang menghasilkan satu ekspresi idea muzik 
 •  Dinamik – sesuatu bunyi itu boleh menjadi kuat / lembut 
 •  Crescendo - /Decrescendo - satu siri bunyi boleh dikuatkan secara beransur / dilembut secara beransur-ansur 
 •  Sustain / legato / staccato - sesuatu bunyi boleh dilanjutkan, dilicinkan & dipendekkan 
 •  Cepat / lambat - sesuatu siri bunyi yang boleh dicepat dan dilambatkan 
 •  Mud, riang, tenang, cemas, cergas

No comments:

Post a Comment